Μικροκύματα, Ενεργά Υπέρυθρα, Laser, Εποπτεία περίφραξης
Συστήματα ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών, για την προστασία της περιμέτρου του οικοπέδου. Ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας που επιθυμούμε, υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογίες και τεχνικές για την προστασία της περιμέτρου, καθώς και του οικοπέδου από παραβίαση.

Share Button