Ολοκληρωμένα συστήματα κτιριακού αυτοματισμού που ενσωματώνουν ειδικές εφαρμογές με την χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC).

Share Button