Αναλογικά & Διευνθυσιοδοτημένα (Addressable)
Ανιχνευτές καπνού, μεταβολής θερμοκρασίας, γυμνής φλόγας, αερίων
Δέσμη υπερύθρων για κάλυψη μεγάλων χώρων (π.χ αποθηκών)
Ανάλυση ποιότητας αέρα (Early Fire Warning)

Share Button