Αλεξίσφαιρες Ανθρωποπαγίδες, Ανιχνευτές Μετάλλων
Συστήματα Interlock για την πρόσβαση σε κτίρια συνοδευόμενα από διάφορα παρελκόμενα ανάλογα με τις απαιτήσεις, όπως ανιχνευτής μετάλλων, σύστημα πρόσβασης, αναγνώριση προσώπων.

Share Button