Αυτόνομα & Δικτυακά, Διαχείριση Ανελκυστήρων
Όλες οι τεχνολογίες καρτών (Μαγνητική, RFID, Mifair), Αναγνώστες μεγάλης εμβέλειας (μέχρι 13 μέτρα)
Δέκτες τηλεχειρισμού με διάκριση ανά χρήστη. Βιομετρικοί Αναγνώστες (Fingerprint, Vein).

Share Button