H Building Control, είναι μια ολοκληρωμένη εταιρία κτιριακού αυτοματισμού και συστημάτων ασφάλειας με έδρα την Θεσσαλονίκη. Το όραμα της Building Control είναι η δημιουργία κτιρίων με τις ελάχιστες δυνατές ενεργειακές απαιτήσεις και την μέγιστη ευελιξία στην προσαρμογή του στις ανάγκες του πελάτη. Ο συμβατικός αυτοματισμός κατάφερε να προσφέρει σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό τον τοπικό έλεγχο διαφόρων συστημάτων, αλλά ποτέ μέχρι τώρα τον ολοκληρωμένο έλεγχο, την δυνατότητα διασύνδεσης διαφορετικών συστημάτων  και την ευελιξία της προσαρμογής στις ανάγκες του πελάτη που μπορεί και να διαφοροποιηθούν μέσα στο χρόνο.

Η Building Control Ιδρύθηκε από διπλωματούχους ηλεκτρολόγους μηχανικούς με 15ετή εμπειρία και επιστημονική γνώση στο χώρο του οικιακού / επαγγελματικού αυτοματισμού και συστημάτων ασφάλειας.

Σκοπό της BC να εισάγει και να εφαρμόσει στην αγορά καινοτόμες λύσεις και μεθόδους κτιριακού αυτοματισμού  ΚΝΧ(Insabus)/BMS διατηρώντας στρατηγικές συνεργασίες με τους πλέον αξιόπιστους τεχνολογικούς οίκους της αγοράς.

Βασικός αλλά και διαχρονικός στόχος της εταιρίας είναι η παροχή  υπηρεσιών μελέτης, προγραμματισμού και θέση σε λειτουργία συστημάτων ικανών να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, συστημάτων που εγγυώνται την οικονομία  μέσω της  βέλτιστης λειτουργίας των  κτιριακών εγκαταστάσεων, εφαρμόζοντας τεχνολογίες διαχείρισης ολοκληρωμένου ελέγχου (BMS)των κατά τόπους συστημάτων όπως του φωτισμού , ψύξης, θέρμανσης, σκίασης, επικοινωνιών , ψυχαγωγίας και ασφάλειας.

Τα συστήματα που παρέχει η εταιρία μας βρίσκουν εφαρμογή σε κατοικίες, κτιριακά συγκροτήματα γραφείων, ξενοδοχεία, τράπεζες, πολυκαταστήματα, ιατρικά κέντρα, μουσεία, σε εργαστήρια, βιομηχανικούς χώρους, νοσοκομεία, πολυχώρους διασκέδασης (σινεμά, εμπορικά κέντρα, υπόγεια γκαράζ.

Η BC αναγνωρίζοντας τις τάσεις στον χώρο των κτιριακών αυτοματισμών έχει ολοκληρώσει σειρά κατοικιών  υψηλών απαιτήσεων, καθώς και πολλών δημοσίων/ιδιωτικών κτιρίων, έχοντας  πιστοποιηθεί για εγκαταστάσεις της KNX (Instabus) και της Clipsal (C-bus).  Συνεργάζεται με τους βασικότερους κατασκευαστές των συστημάτων αυτών όπως, η Siemens, Schneider Electric, ABB, Jung,   και πλήθος άλλων μικρότερων κατασκευαστών που σχεδιάζουν πιο εξειδικευμένα προϊόντα συμβατά με την τεχνολογία ΚΝΧ.

Η εταιρεία, διαθέτοντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και άριστα εκπαιδευμένο πρωσικό στον τομέα της ασφάλειας, αναλαμβάνει έργα υψηλών απαιτήσεων και ιδιαίτερης πολυπλοκότητας. Αναλαμβάνει την αποκλειστική εκπροσώπηση στην Ελλάδα, του Ιρλανδικού οίκου συστημάτων πρόσβασης ACT, ενώ γίνεται εξουσιοδοτημένος εγκαταστάτης συστημάτων ασφαλείας των οίκων Technoalarm (Italy), Texecom (U.K.), Paradox (Canada), Magal (Israel).

Παράλληλα, συνεργάζεται με τους δύο μεγαλύτερους οργανισμούς υπηρεσιών ασφαλείας, στην Ελλάδα, την Group4 και την ΕΡΜΗΣ ΑΕ, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στους πελάτες της.

Η ομάδα της BC αποτελείται από δύο Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους μηχανικούς ένα Μηχανικό Αυτοματισμού και δυο Τεχνολόγους Μηχανικούς πλήρως καταρτισμένους στο χώρο. Επενδύοντας συνεχώς στη διεύρυνση των γνώσεων της και στην συνεχή τεχνολογική εξέλιξη του εξοπλισμού της , ώστε να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας ευελπιστώντας στο μέλλον να ενταχτεί στους πρωτοπόρους της αγοράς.

-Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας επιμελείται προσωπικά όλα τα έργα προτείνοντας πάντα ευέλικτες λύσεις αυτοματισμού, λύσεις που έχουν εφαρμοστεί από εμάς στο παρελθόν και έχει διαπιστωθεί η λειτουργικότητα τους, ώστε ο τελικός χρήστης να μην μπλέκει με τεχνικές λεπτομέρειες και επιμέρους αναλύσεις.

-Μπορούμε και προλαμβάνουμε ή να ελαττώσουμε τις εσφαλμένη τοποθέτηση και καλωδίωση του έργου.

-Λαμβάνοντας υπόψη μας όλες τις παραμέτρους υλοποίησης και προγραμματισμού των σεναρίων λειτουργίας των συστημάτων μας ,παρέχουμε την απρόσκοπτοι και σωστή λειτουργία των εργασιών που απαιτούνται σε κάθε εφαρμογή.

– Βασιζόμενοι στη γνώση και στην εμπειρία παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων σας ,δημιουργούμε οικονόμο/τεχνικές προσφορές που προσεγγίζουν την τελική λύση προλαμβάνοντας τα κρυφά σημεία ενός έργου με την βοήθεια των επί μέρους συνεργατών μας.

-Η εμπειρία μας διασφαλίζει τον χρόνο αποπεράτωσης ενός έργου.

Share Button